با توجه به کارایی مورد نظر خود می توانید هر کدام از پنل ها را انتخاب و بلافاصله پس از ثبت نام آنلاین ، سامانه خود را دریافت و نسبت به ارسال پیام اقدام نمایید.


نوع سامانه قیمت
پنل پایه (B) رایگان
پنل تبلیغاتی (A) 19.000 تومان
پنل سازمانی (+A) 29.000 تومان
پنل حرفه ای (As)

59.000 تومان