سیستم صوتی های فای چیست ؟

سیستم صوتی های فای چیست ؟ شاید بارها شنیده باشید کلمه های فای  رو در کنار سیستم های صوتی و فکر کنید بدانید یعنی چه . های فای چیست ؟ Hi-Fi یک فناوری است و به دستگاه های صوتی که موسیقی را با دقت بالایی پخش می کند اتلاق می شود. hi-fi مخفف high fidelity… ادامه خواندن سیستم صوتی های فای چیست ؟