شناخت دستگاه همایون در موسیقی ایرانی از گوش نوازان

شناخت دستگاه همایون در موسیقی ایرانی از گوش نوازان موسیقی اصیل ایرانی از  قرن‌ها پیش در متن زندگی مردم اصیل ایران به عنوان موسیقی سنتی ایرانی و همچنین به موسیقی دستگاهی معروف است. همایون یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است که شامل مجموعه‌ای از ترانه‌های منتقل شده در فرهنگ ایران است و امروز صدای… ادامه خواندن شناخت دستگاه همایون در موسیقی ایرانی از گوش نوازان