تدابیر وزارت خانه های نفت و نیرو در زمینه متعادل سازی مصرف گاز

تهران-ایرنا-نماینده مردم کاشمر گفت: با تدابیر صورت گرفته توسط وزارت خانه های نفت و نیرو در زمینه متعادل سازی مصرف گاز پرمصرف ها، تعرفه آنها افزایش یافته تا در این زمینه به مردم اجحاف نشود و همه بتوانند به گاز دسترسی داشته باشند و از آن بهره ببرند.

غرب از پروژه روسیه هراسی چه اهدافی را دنبال می کند

تهران- ایرنا- روسیه‌هراسی که به عنوان پروژه غربی به ویژه آمریکایی در فضای جنگ سرد کلید خورد، صرفا به هراس‌افکنی نسبت به سیاست‌های کرملین در ایران محدود نمی‌شود بلکه این پروژه با اهدافی وسیعی‌تر تدوین یافته که مهمترین آن سرپوش گذاشتن بر رویکرد تهاجمی و توجیه افزایش هزینه‌های نظامی آمریکا در جهان است.

رویکرد دولت سیزدهم در قبال آسیای مرکزی توسعه روابط چندجانبه

تهران- ایرنا- به دنبال پایان جنگ تحمیلی و تحولات صورت گرفته در منطقه، نگاه ایران به شرق در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و رویکرد «ترجیح همسایه بر دور» به ویژه منطقه آسیای مرکزی در دولتهای مختلف و خصوصا دولت سیزدهم به عنوان اولویت همکاری های سیاسی -اقتصادی مطرح شد.

مصوبات کمیسیون تلفیق شفاف و قابل دفاع است کسری بودجه نداریم

تهران-ایرنا-رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق دقیق، شفاف و قابل دفاع است، گفت: در سال آینده تراز عملیاتی بودجه کسری نخواهد داشت و میزان تغییرات محدود و بسیار ناچیز است.

پیست اسکی شمشک بازگشایی شد

تهران – ایرنا – پیست اسکی شمشک با دستور وزیر ورزش و جوانان و هماهنگی و همت زمین داران این منطقه، توسط فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی بازگشایی شد.

افزایش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای منطقه دولت قبل فرصت های

تهران – ایرنا – رئیس سازمان توسعه تجارت از روند امیدوارکننده صادرات ایران به کشورهای منطقه و آسیا خبر داد به طوری که صادرات ایران به بسیاری از کشورها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.